Inschrijven

Opgave voor deelname aan de cursus kan via e-mail: pscgeldermalsen@gmail.com onder vermelding van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Bij opgave van meerdere deelneemsters ook hun gegevens doorgeven. Telefonisch aanmelden kan op maandag 14 januari bij Marian van Meenen ’s avonds tussen 19.00 en 20.00 uur: 0345-572217.

De kosten voor de cursus bedragen € 20,- te voldoen op de eerste cursusavond. Het is ook mogelijk een afzonderlijke cursusavond bij te wonen, de kosten bedragen dan € 7,50. Deelname aan de excursie (inclusief lunch/diner) € 40,00. Eveneens te voldoen op de eerste cursusavond (totale kosten cursus inclusief excursie € 60,00).

De cursusavonden worden gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis van West Betuwe, Kuipershof 2, 4191 KH Geldermalsen, aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.