Editie 2019

Man, vrouw, maatschappij. Is de emancipatie voltooid?

Maandag 4 februari 2019

Spreker: Nevin Özütok, GroenLinks tweede kamerlid. Zij spreekt over het overkoepelende thema Man, vrouw, maatschappij: is de emancipatie voltooid? Hoe staat het er voor met de emancipatie in Nederland anno 2019? Nevin Özütok was onder andere opbouwerkeren en vakbondsbestuurder en heeft als kamerlid emancipatie in haar portefeuille.

Maandag 18 februari 2019

Spreker: Joke Florax van de Nationale Politie. Zij spreekt over Gender (on)gelijkheid van mannen en vrouwen. Joke Florax werkte decennialang bij de politie in Amsterdam, zij was een van de eerste vrouwelijke agenten bij het bekende bureau Warmoesstraat. Nu werkt zij in conflict- en crisisgebieden en kan daardoor ook de link met de positie van vluchtelingenvrouwen in Nederland leggen.

Maandag 4 maart 2019

Spreker: Annegreet van Bergen, econoom en schrijfster van onder meer ‘Gouden jaren’ en ‘Het goede leven’. Zij laat zien wat economische groei heeft gedaan met ons dagelijks leven en hoe vrouwenemancipatie door die groei de wind in de zeilen kreeg.

 Maandag 18 maart 2019

Spreker: Brahim Fattah van ProDemos uit Den Haag. ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’ en geeft uitleg over de spelregels van de democratie en de rechtsstaat en hoe je zelf invloed kunt uitoefenen – in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa. Brahim Fattah geeft uitleg over onze democratische samenleving en het belang van de democratische rechtsstaat.

Dagexcursie: woensdag 10 april

Bezoek aan het Europese Parlement te Brussel. Met op de terugweg diner. In verband met een maximaal aantal deelnemers is deelname op volgorde van aanmelding en dient men ook aan de cursusavonden te hebben deelgenomen. Vertrek 7.30 uur bij station Geldermalsen.

De kosten voor de cursus bedragen € 20,- te voldoen op de eerste cursusavond. Het is ook mogelijk een afzonderlijke cursusavond bij te wonen, de kosten bedragen dan € 7,50.

Deelname aan de excursie (inclusief lunch/diner) € 40,00. Eveneens te voldoen op de eerste cursusavond (totale kosten cursus inclusief excursie € 60,00).

De cursusavonden worden gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis van West Betuwe, Kuipershof 2, 4191 KH Geldermalsen, aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.

Opgave voor deelname aan de cursus kan via e-mail: pscgeldermalsen@gmail.com onder vermelding van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Bij opgave van meerdere deelneemsters ook hun gegevens doorgeven.