Politieke en maatschappelijke scholingscursus voor vrouwen

De werkgroep Politieke en maatschappelijke scholing (PSC) organiseert jaarlijks een cursus voor vrouwen in de gemeente Geldermalsen en is politiek en maatschappelijk ongebonden. De cursus bestaat uit vier avonden, met iedere keer weer sprekers uit alle hoeken van de samenleving, en een dagexcursie.

De Politieke en maatschappelijke scholingscursus voor vrouwen werd in Geldermalsen begin jaren tachtig van de vorige eeuw voor het eerst gehouden. Inmiddels is deze cursus uitgegroeid tot één van de meest succesvolle politieke en maatschappelijke scholingscursussen van Nederland met jaarlijks een groot aantal deelneemsters, zo tussen de tachtig en negentig vrouwen. De cursus is zelfs zo succesvol dat het soms niet mogelijk is dat iedereen kan deelnemen aan de dagexcursie waarmee de cursus altijd wordt afgesloten.

De werkgroep wordt ondersteund door het landelijke Politieke scholingscentrum (PSC). Een stichting die is voortgekomen uit een landelijke werkgroep met afgevaardigden vrouwen uit de grote vrouwenorganisaties als Vereniging van Vrouwenbelangen, de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, Passage, en de Vereniging voor vrouwen met hogere opleiding. Het gemeenschappelijk doel was en is vrouwen met belangstelling en interesse voor politiek en openbaar bestuur een basis te geven. Door de veranderingen in de Nederlandse samenleving, de komst van Nederlanders van niet-Nederlandse oorsprong en de verschraling van het Nederlandse onderwijs is de doelstelling verbreed tot kennisvermeerdering over onze maatschappij en historische context rond politieke ontwikkelingen.

De PSC is geen vereniging of stichting waar men lid van kan worden. Vrouwen kunnen zich gewoon opgeven voor de cursus die meestal op 4 maandagavonden in februari/maart wordt gehouden. De dagexcursie is een of twee weken na afloop van de laatste cursusavond.

De werkgroep heeft geen eigen inkomsten behalve het cursusgeld van de deelnemers en een kleine subsidie van de gemeente Geldermalsen. Daarnaast mag gebruik gemaakt worden van de raadszaal van het gemeenthuis voor het houden van de cursusavonden. Dat de gemeente Geldermalsen de werkgroep hierin steunt is bijzonder.

Interesse?

Houdt de lokale krant in de gaten voor de aankondiging van de nieuwste cursus. Via vrouwenverenigingen wordt ook een aankondiging verspreid. Wie eerder al eens een cursus volgde en een emailadres achterliet krijgt begin januari persoonlijk bericht.

Opgave is telefonisch of via email mogelijk op de dagen die in de krant/informatiebrief genoemd worden.