Inschrijven

Opgave voor deelname aan de cursus kan via e-mail: pscgeldermalsen@gmail.com onder vermelding van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Bij opgave van meerdere deelneemsters ook hun gegevens doorgeven. Telefonisch aanmelden kan op dinsdag 21 januari bij Marian van Meenen ’s avonds tussen 19.00 en 20.00 uur: 0345-572217.

De kosten voor de cursus bedragen € 20,- te voldoen op de eerste cursusavond. Het is ook mogelijk een afzonderlijke cursusavond bij te wonen, de kosten bedragen dan € 7,50. Deelname aan de excursie (inclusief lunch/diner) € 25,00. Eveneens te voldoen op de eerste cursusavond.

De cursusavonden worden gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis van West Betuwe, Kuipershof 2, 4191 KH Geldermalsen, aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.