PSC gestopt

Einde van een tijdperk, politieke en maatschappelijke scholingscursus voor vrouwen officieel opgeheven

Persbericht 22 JULI 2022

Op de foto: vlnr (oud)werkgroepleden Alie de Jong (Geldermalsen), Henny Zaal (Tricht), Elly Gietman (Beesd), Marian van Meenen (Geldermalsen), Else Chabot (Geldermalsen), Gerda de Jong (Est), Tineke Jalving (Beesd) en Rita Boer Rookhuiszen (Tricht).

De cursus politieke en maatschappelijke scholing (PSC) voor vrouwen is officieel gestopt. In 2020 had de organiserende werkgroep al besloten om in 2021 de laatste en 40e cursus te houden.

Deze kon door Corona niet gehouden worden. Vanwege de onduidelijkheid die lange tijd bestond over mogelijke beperkende maatregelen voor groepsbijeenkomsten is besloten om ook dit jaar geen 40e cursus te organiseren. Daarmee komt een definitief aan deze succesvolle cursus. Het resterende werkbudget van de werkgroep is geschonken aan drie West Betuwse organisaties die zich inzetten voor vrouwen.

Jarenlang is voor de cursus gebruik gemaakt van de raadzaal in Geldermalsen. De laatste cursusavond werd daar op 9 maart 2020 gehouden met als gastspreker Hans Spekman, voormalig PvdA voorman en directeur van het Jeugdeducatiefonds. Hij gaf uitleg over armoede in Nederland en wat de gevolgen zijn voor kinderen die in armoede opgroeien. Gemiddeld namen jaarlijks zo’n 80 vrouwen deel aan de scholingscursus die elk jaar bestond uit vier cursusavonden en ter afsluiting een dagexcursie. Er waren ook uitschieters met ruim 100 deelneemsters. Onder andere toen de nieuwe burgemeester van Geldermalsen, Miranda de Vries, gastspreker was.

Een dergelijke cursus voorbereiden vergt maanden voorbereidingstijd en het vastleggen van sprekers was vaak niet eenvoudig. Het was lange tijd niet duidelijk hoe het met de beperkingen voor groepsbijeenkomsten in februari en maart dit jaar zou zijn. Omdat de raadzaal niet beschikbaar was moest ook nog een alternatieve locatie gezocht worden. Het was lastig sprekers vast te leggen zonder te weten wanneer de cursus gehouden kon worden. Digitaal bijeenkomen was voor de werkgroep geen optie. Juist de ontmoeting en de interactie met de sprekers en elkaar maakte de cursus tot zo’n groot succes. Nog een jaar uitstel, met kans op wederom beperkingen, leidde tot het besluit definitief van een 40e editie af te zien.

Het officieuze afscheid van de politieke en maatschappelijk scholingscursus vond onlangs plaats tijdens een bijeenkomst van de actieve werkgroepleden met een aantal oud-werkgroepleden. Velen van hen maakten lange tijd deel uit van de werkgroep PSC en met elkaar werden heel wat herinneringen opgehaald. Elly Gietman uit Beesd behoorde bij de eerste lichting vrouwen en was ruim dertig jaar actief. ,,We hebben zoveel politici gehad, waaronder Pieter Omtzigt, Jeroen Deijsselbloem en Erica Terpstra. Ook bezochten we allerlei plekken en organisaties waar je anders nooit naar toe zou gaan. We hebben er heel veel van geleerd.’’ Voor Henny Zaal uit Tricht was het bezoek aan het Vredespaleis bijzonder. Maar ook het Europarlement, een rechtbank, de Tweede Kamer en een grote moskee werden bezocht en verruimden de kijk van deelnemers op de samenleving. Verder werd het organiseren van debatten in het kader van gemeenteraadsverkiezingen niet geschuwd. Al namen sommige mannen het de werkgroep wel kwalijk dat alleen vrouwen werden uitgenodigd om met lokale politici in discussie te gaan. Voor Tineke Jalving uit Beesd was het bezoek aan het Provinciehuis in Arnhem een van de hoogtepunten. ,,We werden ontvangen door commissaris van de Koning Cornielje en die ging echt met ons in gesprek, hij wilde weten wat er bij ons leefde.’’ Voor Marian van Meenen uit Geldermalsen was de cursusreeks ‘Over lijf en over leden’ gedenkwaardig. ,,Het ging onder andere over huiselijk geweld, heel confronterend.’’

NB: De politieke en maatschappelijke scholingscursus voor vrouwen werd in Geldermalsen begin jaren tachtig van de vorige eeuw voor het eerst gehouden. De cursus groeide uit tot één van de meest succesvolle politieke en maatschappelijke scholingscursussen van Nederland. De cursus was zelfs zo succesvol dat soms niet iedereen kon deelnemen aan de dagexcursie. De werkgroep PSC werd ondersteund door het landelijke Politieke scholingscentrum (PSC). Een stichting die is voortgekomen uit een landelijke werkgroep met afgevaardigden uit de grote vrouwenorganisaties zoals Vereniging van Vrouwenbelangen, de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, Passage, en de Vereniging voor vrouwen met hogere opleiding. Het gemeenschappelijk doel was vrouwen met belangstelling en interesse voor politiek en openbaar bestuur een basis te geven. Later werd de doelstelling verbreed tot kennisvermeerdering over de maatschappij en de historische context rond politieke ontwikkelingen. De landelijk organisatie werd eerder al opgeheven, de succesvolle West Betuwse PSC ging nog een aantal jaren zelfstandig door.

De werkgroep: Marian van Meenen, Tineke Jalving, Gerda de Jong, Rita Boer Rookhuiszen.